CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN

logo company logo company

Thiết kế cọc

Bảng tính thiết kế cọc dành cho quý khách tham khảo, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi quá số : để biết thêm thông tin chi tiết !!!

Đường kính cọc (mm) :

Chiều dày bê tông (mm) :

Cường độ bê tông (N/mm2) :

Đường kính thép PC BAR (mm) :

Số thép (sợi) :

Chiều dài cọc (m) :

Nội dung / Items
Ký hiệu / Symbol
Kết quả / Results
Đơn vị / Unit
Công thức / Formula
Ứng suất hữu hiệu của bê tông/Effective Prestress in Concrete
fe
N/mm²
(Si - fT) x As / (Ac - As)
Tải trọng dọc trục / Allowable Axial Load
Ptk

kN

tons

0,92 x (fc - fe) x Ac /4
Tải trọng tối đa / Pmax:
Pmax
tons
Pmax = Ptk x 2,0
P vật liệu
Pvl
tons
0,55 x (fc - fe) x Ac
Moment uốn gãy/ Ultimate Bending Moment
Mult

N-m

kg-m

ton-m

C x As x fs x D

(PCI Design Handbook)

Momnet uốn nứt/ Cracking Bending Moment

Mcr

I

fb

kN-m

ton.m

m4

N/mm²

I / ro x (fb + fe)

3.142 /4 x (ro4 - ri 4) + ½ (n' - 1) x As x rs2

0.45 x fc 0.5 + 1.7

Kiểm tra cẩu lắp/ Check the pile crane

Mmax

W

ton.m

kg-m

ton/m

W x L2 / 8

(Công thức có tính toán)

2,60 x Pi x T x (D-T) / 106

In thiết kế

logo company

Dự toán kinh phí

Bảng dự toán kinh phí dành cho quý khách tham khảo, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi quá số : để biết thêm thông tin chi tiết !!!

Loai cọc:
Số Tim (Số Hố):
Chiều dài tim:
Tổng chiều dài:
Đơn giá cọc:
Dự báo tiền cọc:
Chọn loại dàn ép:
Chi phí ép:
Chi phí tập kết thiết bị:
Tổng tiền ép dự báo:
Tổng tiền dự báo công trình của bạn:

Cọc giao tại nhà máy, chưa có phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển dàn ép và robot tính cho cự ly vận chuyển bán kính 20km tính từ khu công nghiệp Long Hậu Hòa Bình, Thủ Thừa Long An. Tất cả giá chưa bao gồm VAT ( Giá mang tính chất tham khảo dùng để lập dự toán)

In bảng dự toán